Database Category – School level/Age – Advanced

 

Airblock

Airblock

Arduino

Arduino

Bioloid

Bioloid

BrickPi

BrickPi

Codey Rocky

Codey Rocky

DOBOT Magician

DOBOT Magician

Drone parrot mini / parrot mambo code

Drone parrot mini / parrot mambo code

Edbot

Edbot

Edison V2.0

Edison V2.0

Elenco Line Tracking Robot

Elenco Line Tracking Robot

Poppy Ergo Jr

Poppy Ergo Jr

FABLE Explore!

FABLE Explore!

GoPiGo

GoPiGo

GrovePi

GrovePi

Hexy the Hexapod

Hexy the Hexapod

Micro:bit

Micro:bit

MimicArm

MimicArm

MotionBlock

MotionBlock

Nao robot

Nao robot

Orion5

Orion5

Otto DIY

Otto DIY

Pepper

Pepper

PivotPi

PivotPi

Poppy Humanoid

Poppy Humanoid

Poppy Torso

Poppy Torso

Robbo Robot kit

Robbo Robot kit

Robotics & Electropneumatics

Robotics & Electropneumatics

Robotics Advanced

Robotics Advanced

Robotics in Industry

Robotics in Industry

Robotics Sensor Station IoT

Robotics Sensor Station IoT

Root

Root

SeaPerch

SeaPerch

Skribots

Skribots

Sparki

Sparki

TETRIX MAX

TETRIX MAX

TETRIX Prime

TETRIX Prime

Thymio 2

Thymio 2

Turtlebot 3

Turtlebot 3

VEX EDR

VEX EDR

Database categories